სახიფათო ტვირთები

სახიფათოდ ითვლება ტვირთები, რომლებსაც შეუძლიათ ზიანი მიაყენონ გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებს. ამგვარი ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის საჭიროა სპეციალურად აღჭურვილი ტრანსპორტი და ნებართვები.

 

სახიფათო ტვირთები გაეროს მიერ დაყოფილია ცხრა კლასად:

 

1 კლასი - ფეთქებადი მასალები და საგნები;

2 კლასი - შეკუმშული და წნევის ქვეშ გახსნილი გაზები;

3 კლასი - ადვილად აალებადი სითხეები;

4 კლასი - ადვილად აალებადი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;

5 კლასი - მჟანგავი ნივთიერებები და ორგანული პეროქსიდები;

6 კლასი - შხამიანი და ინფექციური ნივთიერებები;

7 კლასი - რადიოაქტიური ნივთიერებები;

8 კლასი - მჟანგავი ნივთიერებები;

9 კლასი - სხვა სახიფათო ნივთიერებები.