პალეტების ზომები

პალეტების სტანდარტები

პალეტები, ეს არის ტვირთის ასაწევი და ჩასაწყობი პლატფორმები, რომლებიც ჩვეულებრივ დამზადებულია ხის მასალისაგან, თუმცა არსებობს ლითონისა და პლასტიკური მასალისგან დამზადებული პალეტებიც. პალეტების გამოყენებით ტვირთის ჩაწყობის და მომსახურების პროცესები უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს. გაცილებით მოხერხებულია პალეტიზირებული ტვირთის განთავსება სატვირთო კონტეინერებში, ავტომობილებში, სარკინიგზო ვაგონებში, სასაწყობო ფართში და ა.შ.`

პალეტის სტანდარტული ზომა:

     დასახელება            ზომები (მმ)       
 ევრო პალეტი  800 x 1200
 ევრო პალეტი 2  1200 x 1000
 ევრო პალეტი 3  1000 x 1200
 ევრო პალეტი 6  800 x 600

 

ევროპალეტის ზომა 800X1200 გამოყვანილია სტანდარტული 400X600 ზომებიდან, რომელიც არის სტანდარტული მოდული ევროპის ქვეყნების ტრანსპორიტისა და სატვირთო საწყობებისთვის. (რადგანაც ითვლება, რომ ტვირთი განთავსებული ამ მოდულზე შეიძლება იქნას აწეული და გადატანილი საშუალო ძალის მქონე მუშა-მოსამსახურის მიერ). ასევე, ევროპალეტის ზომები შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალებების შიდა ზომებს ევროპაში და შესაბამისად ტვირთი შესაძლებელია ტრანსპორტში ჩაიტვირთოს მაქსიმალური სიმჭიდროვით (რასაც ვერ ვიტყვით ISO სტანდარტის პალეტზე)